Nguyễn Quỳnh Dương 
FOUNDER - CEO NHANH.VN

12 năm vận hành, quản trị bán lẻ
Đào tạo, tư vấn cho chủ shop
về kho vận & kế toán quản trị 
 


  NHANH.VN 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH

BẠN MUỐN ĐỒNG HÀNH
 CÙNG DƯƠNG?

 duongnq@nhanh.vn

LIÊN HỆ