Nguyễn Quỳnh Dương 
FOUNDER - CEO NHANH.VN
Tôi có 12 năm vận hành, quản trị bán lẻ 

Công việc của tôi là giúp các chủ shop xây dựng quy trình vận hành cho các bộ phận, tối ưu năng suất nhân viên, quản trị rủi ro.  
  NHANH.VN 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH

BẠN MUỐN ĐỒNG HÀNH
 CÙNG DƯƠNG?

 duongnq@nhanh.vn

LIÊN HỆ