Tôi thích chia sẻ về nhân sự, vận hành quản trị doanh nghiệp

Xin chào
Tôi là Nguyễn Quỳnh Dương
CEO - Founder Nhanh.vn 

BẠN MUỐN ĐỒNG HÀNH
 CÙNG DƯƠNG?


Sau            năm khởi nghiệp,
đây là những gì mình đã gây dựng nên

10

1

Công ty

3

Chi nhánh

400

Nhân sự

80.000

Khách hàng

Email:  duongnq@nhanh.vn
Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội